ภาพกิจกรรม ทั้งหมด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

16 สิงหาคม 2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

10 สิงหาคม 2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา

10 สิงหาคม 2561

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

8 สิงหาคม 2561

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20 มีนาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

2 มีนาคม 2561

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ในรายการต่างๆจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

มอบเกียรติบัตรโครงงาน STEM จากงาน Open House

2 มีนาคม 2561

มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประเมินโครงงาน STEM ในแต่ละระดับชั้น จากงาน Open House "วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ Thailand 4.0" ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

21 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0”

15 กุมภาพันธ์ 2561

Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

สอบ PIZA ปีการศึกษา 2560

9 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ดำเนินการสอบวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)" ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

แสดงความยินดีแก่ครูผู้ผ่านการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

9 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดย ดร.อุดม  ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มอบช่อดอกไม้ และเกียรติบัตร แสดงความยินดีแก่ครูผู้ผ่านการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ

9 กุมภาพันธ์ 2561

ดร.อุดม  ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

Pre-Woranari

9 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดสอบ Pre-Woranari ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมบริจาคโลหิต

9 กุมภาพันธ์ 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

8 มกราคม 2561

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ

8 มกราคม 2561

กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระผู้พระราชทานนามโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

8 มกราคม 2561

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระผู้พระราชทานนามโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

โรงเรียนตวนกู มูนาวี ไซ-เอ็นซ ประเทศมาเลเซีย ร่วมมือกับ โรงเรียนระโนด จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ลงนาม MOU ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

8 มกราคม 2561

โรงเรียนตวนกู มูนาวี ไซ-เอ็นซ ประเทศมาเลเซีย ร่วมมือกับ โรงเรียนระโนด จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ลงนาม MOU ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

โรงเรียนเอสเอ็มเอ เนเกอรี่ ดูวา, สุมาตรา, ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมมือกับ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ลงนาม MOU

8 มกราคม 2561

โรงเรียนเอสเอ็มเอ เนเกอรี่ ดูวา, สุมาตรา, ประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา