กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นำโดย ดร.อุดม ชูลีวรรณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมือวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความสามัคคี โดยมีกิจกรรมการลงนามถวายพระพร กิจกรรมเทิดพระคุณแม่จากตัวแทนแม่ดีเด่น/ลูกกตัญญู และการมอบทุนศึกษา จากมูลนิธิอาภรณ์ สาครินทร์ ให้แก่ศิษย์เก่าฯ โดยมีคุณแอนลา ตั้งคุปตานนท์ ประธานมูลนิธิฯ

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62