กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นำโดย ดร.อุดม ชูลีวรรณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมือวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความสามัคคี โดยมีกิจกรรมการลงนามถวายพระพร กิจกรรมเทิดพระคุณแม่จากตัวแทนแม่ดีเด่น/ลูกกตัญญู และการมอบทุนศึกษา จากมูลนิธิอาภรณ์ สาครินทร์ ให้แก่ศิษย์เก่าฯ โดยมีคุณแอนลา ตั้งคุปตานนท์ ประธานมูลนิธิฯ

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
พิธีเปิด "พิกุลแก้วเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561
Classroom Meeting ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เดินเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 3,500 ชีวิตทำจิตอาสา