กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นำโดย ดร.อุดม ชูลีวรรณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมือวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความสามัคคี โดยมีกิจกรรมการลงนามถวายพระพร กิจกรรมเทิดพระคุณแม่จากตัวแทนแม่ดีเด่น/ลูกกตัญญู และการมอบทุนศึกษา จากมูลนิธิอาภรณ์ สาครินทร์ ให้แก่ศิษย์เก่าฯ โดยมีคุณแอนลา ตั้งคุปตานนท์ ประธานมูลนิธิฯ

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
การตรวจเยี่ยมห้องเรียนและนิเทศการเรียนการสอนของครู โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
อบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต (StopTeenMom)
กิจกรรม "พัฒนาทักษะการสืบค้นเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคศตวรรษที่ 21"