กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นำโดย ดร.อุดม ชูลีวรรณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมือวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความสามัคคี โดยมีกิจกรรมการลงนามถวายพระพร กิจกรรมเทิดพระคุณแม่จากตัวแทนแม่ดีเด่น/ลูกกตัญญู และการมอบทุนศึกษา จากมูลนิธิอาภรณ์ สาครินทร์ ให้แก่ศิษย์เก่าฯ โดยมีคุณแอนลา ตั้งคุปตานนท์ ประธานมูลนิธิฯ

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
การทำ MOU เกี่ยวกับกิจกรรมในเครื่องแบบ
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต
กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ศึกษาดูงาน