ติดต่อเรา

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

เลขที่ 1 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-2646
โทรสาร : 0-7431-2646
อีเมล : [email protected]