แผนผังอาคารสถานที่ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

1. อาคาร 1 สำนักงานอำนวยการ 12. ห้องดนตรีสากล

2. อาคาร 2 มรกตวรรณขจี 13. งานประชาสัมพันธ์และป้อมยาม

3. อาคาร 3 กรรณนิการ์เลอสรวง 14. ป้อมยาม

4. อาคาร 4 พวงทองโสภิณ 15. สนามบาสเกตบอล

5. อาคาร 5 อินทนิลลาวัณย์ 16. ลานเฉลิมพระเกียรติ

6. อาคาร 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 17. อาคารพลศึกษา

7. พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 18. ห้องพยาบาล

8. พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 19. อาคารศิลปะ

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 20. หอประชุมบงกชศรีสาวภาคย์ โรงอาหาร

9. พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า 21. ทางเข้าที่ 1

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 22. ทางเข้าที่ 2

10. ศาลพระภูมิ

11. ห้องพักครูเวร