พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

Administrator

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 พิธีเปิดการแข่งขันพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 "ร้อยปีวรนารีฯ สร้างสรรค์พลังสามัคคี สืบศักดิ์ศรีเกมส์กีฬา" โดย นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพจากงานโสตทัศนศึกษา >>> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565
101 ปี วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 2565
การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2565
ผอ.ให้กำลังใจนักเรียนโครงการเด็กปั้น '64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2564 (ระบบออนไลน์)