กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565

Administrator

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยมีนายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมรับชมการแสดงชุด เสน่ห์สงขลา จากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพจากงานโสตทัศนศึกษา >>> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565
101 ปี วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 2565
การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2565
ผอ.ให้กำลังใจนักเรียนโครงการเด็กปั้น '64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2564 (ระบบออนไลน์)