กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ต้นไม้ของพ่อ”

Administrator

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เชิญชวนแกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียง ร่วมจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ต้นไม้ของพ่อ” เนื่องวันวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพเพิ่มเติม
เพจงานโสตทัศนศึกษา >>คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62