กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Administrator

        เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยให้นักเรียนเต้นประกอบเพลง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62