กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Administrator

        เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยให้นักเรียนเต้นประกอบเพลง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
การทำ MOU เกี่ยวกับกิจกรรมในเครื่องแบบ
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต
กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ศึกษาดูงาน