พิธีมอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน BAKERSFIELD HIGH SCHOOL

Administrator

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จัดพิธีมอบทุนให้กับ นายสายน้ำ ดวงจันทร์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/16 ที่สอบชิงทุนได้ ไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ BAKERSFIELD HIGH SCHOOL มลรัฐลอสแองเจลิ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ (วันที่ 2-30 เมษายน 2565) โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
- โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
- สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา
- สมาคมศิษย์เก่าวรนารีเฉลิมสงขลา
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

ชมภาพจากงานโสตทัศนศึกษา >>> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2564 (ระบบออนไลน์)
คัดเลือกตัวแทนนักกรีฑาจังหวัดสงขลา สู้ศึกในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
ชมรม TO BE NUMBER ONE รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ค่ายวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (SMT)
กิจกรรมติว PAT 7.7 ภาษาเกาหลี รูปแบบออนไลน์