ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Administrator

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดการประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62