กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ

Administrator

        ในวันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 05.30-09.00 น. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์พระอุปถัมภ์โรงเรียน ในวโรกาสครบรอบ 10 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตและเพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุน "เพชรวงพักตร์" ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี และสนับสนุนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62