ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ MATH CAMP (Online) ปีการศึกษา 2564

Administrator

วันที่ 8-9  มกราคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการห้องเรียนพิเศษ EP / MEP  จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ MATH CAMP (Online) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานไปพร้อมๆกับได้รับความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์  โดยมีทีมวิทยากรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลวรรณ มีบุญ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ชมภาพกิจกรรมจากงานโสตทัศนศึกษา >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนะแนวประสบการณ์จากศิษย์เก่าสภานักเรียน ผู้ประกาศข่าวช่อง7
สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2563
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการอนันต์ ผุดเกตุ
พิธีเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา