ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

Administrator

        เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 รองอรนุช สงแก้ว และรองทวีพล  ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ในรายการต่างๆจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

1. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

3. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

4. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

5. การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

6. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

7. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

8. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

9. การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

10. การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

11. การแข่งขันซูโดกุ ระดัยชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

12. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

13. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

14. การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

15. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

16. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

17. การแข่งขันการสร้าง Web Application ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
การตรวจเยี่ยมห้องเรียนและนิเทศการเรียนการสอนของครู โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
อบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต (StopTeenMom)
กิจกรรม "พัฒนาทักษะการสืบค้นเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคศตวรรษที่ 21"