Pikul Youngteen 2018 (รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

Administrator

        งานสภานักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการประกวด Pikul Youngteen 2018 (รอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในโครงการพัฒนาศักยภาพงานสภานักเรียน  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการอนันต์ ผุดเกตุ
พิธีเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร