Pikul Youngteen 2018 (รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

Administrator

        งานสภานักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการประกวด Pikul Youngteen 2018 (รอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในโครงการพัฒนาศักยภาพงานสภานักเรียน  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62