พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Administrator

         โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ศิษย์ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน และเป็นการแสดงถึงความมีกตัญญูกตเวทีของศิษย์ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม Big Cleaning Day
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผลการประกวดแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562