พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Administrator

         โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ศิษย์ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน และเป็นการแสดงถึงความมีกตัญญูกตเวทีของศิษย์ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62