พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Administrator

         โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ศิษย์ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน และเป็นการแสดงถึงความมีกตัญญูกตเวทีของศิษย์ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
พิธีเปิด "พิกุลแก้วเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561
Classroom Meeting ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์