ชมรม TO BE NUMBER ONE รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Administrator

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยมี นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมหมายเลข 1 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา

ชมภาพจากเพจงานโสตทัศนศึกษา>>> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2564 (ระบบออนไลน์)
คัดเลือกตัวแทนนักกรีฑาจังหวัดสงขลา สู้ศึกในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
พิธีมอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน BAKERSFIELD HIGH SCHOOL
ค่ายวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (SMT)
กิจกรรมติว PAT 7.7 ภาษาเกาหลี รูปแบบออนไลน์