ชมรม TO BE NUMBER ONE รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Administrator

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยมี นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมหมายเลข 1 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา

ชมภาพจากเพจงานโสตทัศนศึกษา>>> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565
101 ปี วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 2565
การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2565
ผอ.ให้กำลังใจนักเรียนโครงการเด็กปั้น '64