Classroom Meeting ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดการประชุมผู้ปกครอง(Classroom Meeting) เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ และพบครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ณ ห้องเรียนตามที่กำหนด

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
พิธีเปิด "พิกุลแก้วเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เดินเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 3,500 ชีวิตทำจิตอาสา