Classroom Meeting ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดการประชุมผู้ปกครอง(Classroom Meeting) เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ และพบครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ณ ห้องเรียนตามที่กำหนด

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการอนันต์ ผุดเกตุ
พิธีเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร