Classroom Meeting ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดการประชุมผู้ปกครอง(Classroom Meeting) เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ และพบครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ณ ห้องเรียนตามที่กำหนด

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม Big Cleaning Day
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผลการประกวดแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562