Pre-Woranari

Administrator

        โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดสอบ Pre-Woranari ม.1 เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้มีสนามประลองความรู้ และนำผลจากการประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาเพิ่มศักยภาพและเป็นการทบทวนความรู้ที่จะนำไปเข้าสู่สนามแข่งขันทางวิชาการต่อไป

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62