คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Administrator

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2561 ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้แทนสมาคม  ศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิม รวมจำนวน 38 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ 1 ชุด (เล่มที่ 1 หนังสือรัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา เล่มที่ 2 สมุดภาพรัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของฝากจากจังหวัดสงขลา และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561  ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วิดีโอข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ---> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม Big Cleaning Day
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผลการประกวดแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562