คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Administrator

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2561 ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้แทนสมาคม  ศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิม รวมจำนวน 38 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ 1 ชุด (เล่มที่ 1 หนังสือรัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา เล่มที่ 2 สมุดภาพรัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของฝากจากจังหวัดสงขลา และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561  ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วิดีโอข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ---> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62