แสดงความยินดีแก่ครูผู้ผ่านการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

Administrator

        โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดย ดร.อุดม  ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มอบช่อดอกไม้ และเกียรติบัตร แสดงความยินดีแก่ครูผู้ผ่านการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้แก่

1. ครูกาญจนา ดำเกลี้ยง    กลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ครูบงกชรวี รัตนวงศ์    กลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. ครูอุทิต พงษ์สวัสดิ์    กลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
การทำ MOU เกี่ยวกับกิจกรรมในเครื่องแบบ
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต
กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ศึกษาดูงาน