กิจกรรม "นวัตกรรมชุมนุม" ประจำปีการศึกษา 2560

Administrator

        งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม "นวัตกรรมชุมนุม" ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรมชุมนุม เพื่อแสดงถึงศักยภาพความสามารถของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดนิทรรศการ  การแสดงผลผลิตตามโครงการที่กำหนด อีกทั้งมีการแข่งขัน "WC Club" ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และชุมนุมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

      1. ชุมนุม Photo & Electronic Book

      2. ชุมนุม DIY ม.ต้น

      3. ชุมนุม รักษ์โลก

      4. ชุมนุม 180 IQ

      5. ชุมนุม English For You

      6.ชุมนุม Sakura club

      7. ชุมนุม Reading For Fun

      8. ชุมนุม English lovers

      9. ชุมนุม ประดิดประดอย

      10. ชุมนุม ตื่นรู้

      11. ชุมนุม สนุกกับของเล่นเชิงฟิสิกส์

      12. ชุมนุม กินดีมีสุข

      13. ชุมนุม โยคะเพื่อสุขภาพ 1

      14. ชุมนุม รำสะเด็ด เซิ้งสนุก

      15. ชุมนุม ไก่แจ้ปีระกา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
พิธีเปิด "พิกุลแก้วเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561
Classroom Meeting ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์