กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

Administrator

วันที่ 20 กันยายน 2562 ดร.อุดมชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางการบูรณาการการเรียนรู้กับศาสตร์พระราชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชมภาพเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม Big Cleaning Day
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผลการประกวดแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562