กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

Administrator

วันที่ 20 กันยายน 2562 ดร.อุดมชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางการบูรณาการการเรียนรู้กับศาสตร์พระราชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชมภาพเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62