ผอ.ให้กำลังใจนักเรียนโครงการเด็กปั้น '64

Administrator

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ให้โอวาทพร้อมอวยพรให้นักเรียนโครงการเด็กปั้น'64 ก่อนเดินทางไปสอบเตรียมนักเรียนนายร้อยทหาร 4 เหล่า ประจำปี 2565

ซึ่งโครงการเด็กปั้น'64 ของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คือโครงการที่นำนักเรียนผู้ที่มีความสนใจในการสอบเตรียมทหาร มาเข้าค่ายที่โรงเรียน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 เป็นเวลาร่วม 4 เดือน ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เพื่อฝึกฝนทักษะความรู้ รวมถึงสมรรถภาพทางกาย ให้มีความพร้อมในการสอบแข่งขัน

ชมภาพจากงานโสตทัศนศึกษา >>> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565