ผอ.ให้กำลังใจนักเรียนโครงการเด็กปั้น '64

Administrator

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ให้โอวาทพร้อมอวยพรให้นักเรียนโครงการเด็กปั้น'64 ก่อนเดินทางไปสอบเตรียมนักเรียนนายร้อยทหาร 4 เหล่า ประจำปี 2565

ซึ่งโครงการเด็กปั้น'64 ของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คือโครงการที่นำนักเรียนผู้ที่มีความสนใจในการสอบเตรียมทหาร มาเข้าค่ายที่โรงเรียน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 เป็นเวลาร่วม 4 เดือน ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เพื่อฝึกฝนทักษะความรู้ รวมถึงสมรรถภาพทางกาย ให้มีความพร้อมในการสอบแข่งขัน

ชมภาพจากงานโสตทัศนศึกษา >>> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

คัดเลือกตัวแทนนักกรีฑาจังหวัดสงขลา สู้ศึกในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
พิธีมอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน BAKERSFIELD HIGH SCHOOL
ชมรม TO BE NUMBER ONE รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ค่ายวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (SMT)
กิจกรรมติว PAT 7.7 ภาษาเกาหลี รูปแบบออนไลน์