โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

Administrator

วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นพระธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 3-6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา


ดูภาพเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62