รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Administrator

        นาย ส.เมธัส  สังฆะโต นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รับโล่เชิดชูและเกียรติบัตร ณ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อุดม  ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูละออง  สุขศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และครอบครัว  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561

 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62