คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทรายขาววิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน

Administrator

        โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทรายขาววิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62