มอบประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2560

Administrator

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2560 ให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมร่มพิกุล โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62