กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560

Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจาก ดร.อุดม  ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดกระทงและนางนพมาศ การแสดงนาฏศิลป์ไทย การสาธิตมารยาทไทย การแสดงร้องเพลงคุณธรรม การเล่านิทานคุณธรรม การแสดงละครคุณธรรม และการแสดงดนตรีสากล

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62