ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดงาน 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา และ
วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั้น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา

ชมภาพเพิ่มเติม>> ลิงค์1ลิงค์2

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
การตรวจเยี่ยมห้องเรียนและนิเทศการเรียนการสอนของครู โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
อบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต (StopTeenMom)
กิจกรรม "พัฒนาทักษะการสืบค้นเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคศตวรรษที่ 21"