ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดงาน 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา และ
วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั้น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา

ชมภาพเพิ่มเติม>> ลิงค์1ลิงค์2

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62