ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดงาน 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา และ
วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั้น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา

ชมภาพเพิ่มเติม>> ลิงค์1ลิงค์2

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม Big Cleaning Day
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผลการประกวดแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562