เดินเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 3,500 ชีวิตทำจิตอาสา

Administrator

ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา นำคณะครูและนักเรียน 3,500 คน สวมเสื้อสีเหลือง เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 61 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิยม ชูชื่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 61 รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62