กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ

Administrator

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) อินเทอร์เนชันแนล ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

ชมภาพเพิ่มเติม
เพจงานโสตทัศนศึกษา >>คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62