กิจกรรมติว PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น รูปแบบออนไลน์

Administrator

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติว PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น) ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกนรินทร์ เอกอริยะศิริ อาจารย์ประจำสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 

ชมสารประชาสัมพันธ์>>คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2564 (ระบบออนไลน์)
คัดเลือกตัวแทนนักกรีฑาจังหวัดสงขลา สู้ศึกในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
พิธีมอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน BAKERSFIELD HIGH SCHOOL
ชมรม TO BE NUMBER ONE รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ค่ายวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (SMT)