การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศ

Administrator

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่ให้แก่ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ "ระดับดีเด่น" และเกียรติบัตร ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ "ระดับทอง"

ชมภาพเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62