การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศ

Administrator

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่ให้แก่ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ "ระดับดีเด่น" และเกียรติบัตร ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ "ระดับทอง"

ชมภาพเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม Big Cleaning Day
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผลการประกวดแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562