โรงเรียนตวนกู มูนาวี ไซ-เอ็นซ ประเทศมาเลเซีย ร่วมมือกับ โรงเรียนระโนด จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ลงนาม MOU ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

Administrator

        เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนตวนกู มูนาวี ไซ-เอ็นซ ประเทศมาเลเซีย และ โรงเรียนระโนด จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ซึ่งมาศึกษาดูงาน และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนตวนกู มูนาวี ไซ-เอ็นซ และ โรงเรียนระโนด ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62