การทำ MOU เกี่ยวกับกิจกรรมในเครื่องแบบ

Administrator

วันที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการทำ MOU ร่วมกันระหว่างโรงเรียนตวนกู มูนาวีร์ ประเทศมาเลเซียและโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โรงเรียนสงขลาวิทยาคม และโรงเรียนระโนด เกี่ยวกับกิจกรรมในเครื่องแบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กิจกรรมเครื่องแบบ" 4 กิจกรรมร่วมกัน ณ สนามหน้าเสาธง และหอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพเพิ่มเติม >> ลิงค์1, ลิงค์2

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
การตรวจเยี่ยมห้องเรียนและนิเทศการเรียนการสอนของครู โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
อบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต (StopTeenMom)
กิจกรรม "พัฒนาทักษะการสืบค้นเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคศตวรรษที่ 21"