การทำ MOU เกี่ยวกับกิจกรรมในเครื่องแบบ

Administrator

วันที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการทำ MOU ร่วมกันระหว่างโรงเรียนตวนกู มูนาวีร์ ประเทศมาเลเซียและโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โรงเรียนสงขลาวิทยาคม และโรงเรียนระโนด เกี่ยวกับกิจกรรมในเครื่องแบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กิจกรรมเครื่องแบบ" 4 กิจกรรมร่วมกัน ณ สนามหน้าเสาธง และหอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพเพิ่มเติม >> ลิงค์1, ลิงค์2

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม Big Cleaning Day
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผลการประกวดแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562