การทำ MOU เกี่ยวกับกิจกรรมในเครื่องแบบ

Administrator

วันที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการทำ MOU ร่วมกันระหว่างโรงเรียนตวนกู มูนาวีร์ ประเทศมาเลเซียและโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โรงเรียนสงขลาวิทยาคม และโรงเรียนระโนด เกี่ยวกับกิจกรรมในเครื่องแบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กิจกรรมเครื่องแบบ" 4 กิจกรรมร่วมกัน ณ สนามหน้าเสาธง และหอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพเพิ่มเติม >> ลิงค์1, ลิงค์2

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62