งานสีสันแห่งความสุข พิกุลคืนถิ่น ประจำปี 2561

Administrator

        สมาคมศิษย์เก่าวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดงาน "สีสันแห่งความสุข พิกุลคืนถิ่น'61" เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมขบวนพาเหรดงานพิกุลคืนถิ่น 61 พิธีมุทิตาจิตบูรพคณาจารย์ การแสดงต่าง ๆ จากศิษย์เก่า ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นกันเอง เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบปะสังสรรค์ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เกิดเป็นความรักความสามัคคีระหว่างลูกพิกุลทุกรุ่น นอกจากนี้แล้วศิษย์ได้กลับมาเคารพครูอาจารย์ รำลึกถึงพระคุณของท่าน แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และระลึกนึกถึงโรงเรียนอยู่เสมอ

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
การทำ MOU เกี่ยวกับกิจกรรมในเครื่องแบบ
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต
กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ศึกษาดูงาน