โรงเรียนเอสเอ็มเอ เนเกอรี่ ดูวา, สุมาตรา, ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมมือกับ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ลงนาม MOU

Administrator

        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ โรงเรียนเอสเอ็มเอ เนเกอรี่ ดูวา, สุมาตรา, ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมาศึกษาดูงาน และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62