ฉลองผลงานอันทรงคุณค่า สู่รางวัลเกียรติยศที่ภาคภูมิใจ รางวัลพระราชทาน

Administrator

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ฉลองผลงานอันทรงคุณค่า สู่รางวัลเกียรติยศที่ภาคภูมิใจ รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแห่รางวัลพระราชทานรอบเมืองสงขลา

ชมภาพเพิ่มเติม
เพจโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา >> คลิกที่นี่
เพจงานโสตทัศนศึกษา >> ลิงค์1, ลิงค์2

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
การตรวจเยี่ยมห้องเรียนและนิเทศการเรียนการสอนของครู โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
อบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต (StopTeenMom)
กิจกรรม "พัฒนาทักษะการสืบค้นเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคศตวรรษที่ 21"