ความภาคภูมิใจของชาววรนารี ทั้งหมด

นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

6 ธันวาคม 2561

นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

โครงการ SAKURA Science Programme ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

20 มีนาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการ SMTE โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. เข้าร่วมโครงการ SAKURA Science Programme ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

20 กุมภาพันธ์ 2561

นักเรียนจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ประจำปี ครั้งที่ 38 ปี 2560

5 มกราคม 2561

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ประจำปี ครั้งที่ 38 ปี 2560 และได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี