พิธีมอบโล่มาตรฐาน ชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2564

Administrator

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา รับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2564 ในโอกาสที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นระยะเวลา 9 ปี จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ชมสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส
แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี