รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม การประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”

Administrator

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”  ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 12 แก่ทีม Malai team นำโดยนายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งอาจารย์กาญจนา พรมประถม และอาจารย์วุฒิพงศ์ ธนชิตชัยกุล และนักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากการประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”  ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 12

ชมภาพเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

ขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส
แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี