รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม

Administrator

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
รายการแข่งขัน การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรมโดยใช้คำบรรยายภาษาอังกฤษ  ในงานมหกรรมภาษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2021 โดยวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
1. นายธีระพัฒน์ ขวัญจันทร์ ม.5/8 IEP
2. นางสาวศุภลักษณ์ มัชฌิมาภิโร ม.5/8 IEP
3. นางสาวณัฐนิชา ธรรมาภิรมย์ ม.5/8 IEP
4. นางสาวพิมพ์นิภา แสงสว่าง ม.5/8 IEP

มีครูดูแล ฝึกซ้อม คือ นายนิธิวัฒน์ อนุวัฒน์ และ Miss Sangee B.Plaza

ชมผลงานจาก Intensive Language Programs >> คลิกที่นี่

 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม การประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส
แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี