รางวัล ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น

Administrator

นายวุฒิชัย อินทรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับมอบโล่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น จาก พ.อ.ชัยนรินทร์ เกษมโชติธนพัฒน์ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42

คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563
รางวัลศิษย์เก่าไสใหญ่ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบไสใหญ่ 85 ปี
ผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
นักเรียนรับรางวัลพระราชทานการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส