รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นปี 2563

Administrator

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายทวีผล ผลบุญ, นางอรทัย แก้ววิชิต และนายนพดล หมิดทองคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นปี 2563
จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่ีนี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารและครูรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในวันครู จ.สงขลา
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ Smart Farming
พิธีมอบรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ภาษาฝรั่งเศส
รางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563