เยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Administrator

นาย ส.เมธัส สังฆะโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

โครงการ SAKURA Science Programme ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ประจำปี ครั้งที่ 38 ปี 2560