โครงการ SAKURA Science Programme ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Administrator

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการ SMTE โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ.

เข้าร่วมโครงการ SAKURA Science Programme ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

เยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ประจำปี ครั้งที่ 38 ปี 2560