พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ Smart Farming

Administrator

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ในโครงการ Smart Farming and Renewable Energy Technology จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคใต้ และระดับประเทศ จากการแข่งขันโครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ณ ห้องสมุด โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

ชมภาพเพิ่มเติมจากงานโสตทัศนศึกษา >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม การประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส
แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา