กลุ่มงาน | กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผลงาน

ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีแก่ครูผู้ผ่านการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

9 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดย ดร.อุดม  ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มอบช่อดอกไม้ และเกียรติบัตร แสดงความยินดีแก่ครูผู้ผ่านการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ