งานวิจัย โดย นายพฤฒ ใบระหมาน

Administrator

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ Improvement of Students’ French Learning Achievement in  Woranari Chaloem Songkhla School Using Practice-Based Learning Processes 

บทคัดย่อ คลิกที่นี่

 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์