ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต

Administrator

     งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามอัตลักษณ์ผู้เรียน  โดยใช้ WCS CARE MODEL โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ปีการศึกษา 2563-2564

โดย  นางอรทัย แก้ววิชิต

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน